Woelvorken DUCOTERRE
GEREEDSCHAP VOOR DE ECOLOGISCHE TUIN - Frankrijk

DE BODEM IN UW TUIN ZIT VOL LEVEN

DE WOELVORKEN VAN DUCOTERRE HELPEN U DIT BODEMLEVEN IN STAND TE HOUDEN

Wat kunnen we in de aarde ontdekken:

  • op de grond: bladeren, mineraaldeeltjes en insecten,
  • onder de grond: regenwormen, maar ook duizenden microscopisch kleine organismen.

Ze hebben allemaal een functie:


Eco-système du sous-sol
A. Geleedpotigen (mieren, spinnen, verschillende kevers) maken grof organisch materiaal kleiner.

B. Nematoden (aaltjes) zijn minuscule wormpjes die dierlijk en plantaardig afval eten.

C. Protozoa scheiden stikstof af die planten kunnen opnemen.

D. Regenwormen werken organisch materiaal zoals mest onder (niet nodig om dit zelf te doen, de wormen doen het werk).

E. Actinomyceten, bacteriën die hout en karton afbreken.

F. Algen, bron van organisch materiaal die de bodem verrijken met stikstof.

G. Miljarden bacteriën mineraliseren voedingsstoffen voor de planten.

H. Schimmels produceren organisch materiaal.
Auteur : Delphine Chklé
Portfolio : http://chkle.ultra-book.com


Je kunt zeggen dat al deze kleine organismen aan het werk zijn in een enorme humusfabriek, en dat nog GRATIS ook.

Door de grond te keren wordt het hele systeem verstoord.
Laten we ons eens voorstellen dat een mens zo maar van zeeniveau naar een hoogte van 50.000 meter wordt getild. Dan begrijpen we wat dit moet betekenen voor deze organismen, die met tienduizenden tegelijk één gram aarde bevolken.

We doden deze gratis werkkrachten en vervangen ze door betaalde producten.

Grond omspitten is daarnaast een vermoeiende klus en ook tijdrovend, vooral als het om een groot oppervlak gaat (en dan hebben we het nog niet over de CO2-uitstoot….). Sommige telers passen echter sinds enige tijd de Niet Kerende Grondbewerking toe (NKG) en zijn hier heel enthousiast over.
Als we naar het bos kijken, zien we dat niemand daar de grond keert of mest opbrengt. En toch groeit alles!.... In tegenstelling tot ideeën die al sinds generaties leven, hebben we dus helemaal geen baat bij het keren van de grond.
Het is echter wel nodig om de bodem te beluchten, want zonder zuurstof kan organisch materiaal niet worden afgebroken. In het bos wordt de bodem belucht door boomwortels. Gemechaniseerd ploegen is daar niet nodig.

De woelvork van DUCOTERRE is door het zeer doordachte ontwerp en de vele toepassingsmogelijkheden uw partner bij het in standhouden van het bodemleven, zonder de grond te keren en zonder veel inspanning.