Ecologisch belang

DE BODEM IN UW TUIN ZIT VOL LEVEN
DE WOELVORKEN VAN DUCOTERRE HELPEN U DIT BODEMLEVEN IN
STAND TE HOUDEN

Wat kunnen we in de aarde ontdekken: :

  • op de grond: bladeren, mineraaldeeltjes en insecten,
  • onder de grond: regenwormen, maar ook duizenden microscopisch kleine organismen.

Ze hebben allemaal een functie:

Auteur : Delphine Chklé
Portfolio : http://www.chkle.net
A. Geleedpotigen (mieren, spinnen, verschillende kevers) maken grof organisch materiaal kleiner.

B. Nematoden (aaltjes) zijn minuscule wormpjes die dierlijk en plantaardig afval
eten.

C. Protozoa scheiden stikstof af die
planten kunnen opnemen.

D. Regenwormen werken organisch materiaal zoals mest onder (niet nodig om dit zelf te doen, de wormen doen het werk).

E. Actinomyceten, bacteriën die hout en karton afbreken.

F. Algen, bron van organisch materiaal die de bodem verrijken met stikstof.

G. Miljarden bacteriën mineraliseren voedingsstoffen voor de planten.

H. Schimmels produceren organisch materiaal.

Je kunt zeggen dat al deze kleine organismen aan het werk zijn in een enorme
humusfabriek, en dat nog GRATIS ook.

Door de grond te keren wordt het hele systeem verstoord.
Laten we ons eens voorstellen dat een mens zo maar van zeeniveau naar een hoogte van 50.000 meter wordt getild. Dan begrijpen we wat dit moet betekenen voor deze organismen, die met tienduizenden tegelijk één gram aarde bevolken.

We doden deze gratis werkkrachten en vervangen ze door betaalde
producten.
Grond omspitten is daarnaast een vermoeiende klus en ook tijdrovend, vooral
als het om een groot oppervlak gaat (en dan hebben we het nog niet over de
CO2-uitstoot….). Sommige telers passen echter sinds enige tijd de Niet
Kerende Grondbewerking toe (NKG) en zijn hier heel enthousiast over.
Als we naar het bos kijken, zien we dat niemand daar de grond
keert of mest opbrengt. En toch groeit alles!…. In tegenstelling tot
ideeën die al sinds generaties leven, hebben we dus helemaal geen
baat bij het keren van de grond.

Het is echter wel nodig om de bodem te beluchten, want zonder zuurstof kan
organisch materiaal niet worden afgebroken. In het bos wordt de bodem belucht
door boomwortels. Gemechaniseerd ploegen is daar niet nodig.
De woelvork van DUCOTERRE is door het zeer doordachte ontwerp en de vele
toepassingsmogelijkheden uw partner bij het in standhouden van het bodemleven, zonder de grond te keren en zonder veel inspanning.

ERGONOMISCHE VORMGEVING

Er is in Frankrijk door tuiniers met verschillende achtergronden een groot aantal
vergelijkende tests uitgevoerd met vorken van hetzelfde type als die van
Ducoterre. De tuiniers waren unaniem van mening dat de woelvork van
Ducoterre het beste hefboomeffect laat zien.
De woelvork van Ducoterre is ook nummer één wat ergonomie* betreft. Het is
namelijk de enige vork waarmee tot een diepte van 25 cm gewerkt kan worden
zonder dat de gebruiker de benen of rug hoeft te buigen.
Dat is mogelijk door:

 

  • de speciale buiging van de tanden .
  • de ruimte tussen de bovenste delen van de grepen, die dusdanig groot is
    dat de gebruiker tussen de grepen kan staan (zie foto 2). Deze ruimte is bij
    alle uitvoeringen gelijk.
  • de afstand tussen de tanden (ca. 10 cm)

 

Door deze drie kenmerken is de woelvork makkelijk te hanteren. Nadat de
tanden in de grond zijn gestoken, pakt de gebruiker de grepen aan de bovenkant
vast en duwt ze tegelijkertijd naar achteren, totdat de armen gestrekt zijn. Door
het hefboomeffect komt de kluit los, zonder dat de gebruiker rug of benen hoeft
te buigen. De vork wordt daarna met één arm met kleine bewegingen weer
omhoog gebracht. Het gewicht van de vork verplaatst zich hierdoor naar de
andere zijde, waardoor de kluit begint te breken. Die bewegingen worden met de
andere arm herhaald. De kluit valt daarna in stukken uiteen.
BEKIJK ONZE VIDEO:
de gebogen tanden van de woelvork van Ducoterre zorgen voor een groot
hefboomeffect. Hierdoor kunt u alle op de video getoonde werkzaamheden
moeiteloos uitvoeren.
Nadat u een stukje grond hebt bewerkt, loopt u naar achteren en laat u de
woelvork over de grond glijden tot u het volgende stuk onder handen neemt. U
hoeft de vork dus niet te dragen. Op zware grond loopt u na een bewerking
minder ver naar achteren, zodat u kleinere kluiten los kunt maken.
Wanneer u kiest voor de woelvork van Ducoterre en onze instructies goed
opvolgt, zult u merken dat uw borstkas tijdens het tuinieren genoeg ruimte krijgt,
zodat u vrijuit kunt ademen. Daarnaast worden rug- en beenklachten
voorkomen. Op deze manier verandert zwaar spitwerk in gezonde beweging,
goed voor lichaam en geest. En, uw moestuin wordt mooier dan ooit tevoren.

On travaille en reculant, en faisant glisser la fourche sur le sol avant de détacher une autre motte. On n’a donc pas à porter l’outil. Si le sol est lourd, il faut reculer moins afin de détacher des mottes plus petites.

En choisissant nos outils et en suivant bien tous nos conseils, vous constaterez que vous jardinerez en ayant la cage thoracique bien ouverte, sans vous essouffler ni faire souffrir votre dos ou vos jambes. La corvée de bêchage se transformera en exercice physique excellent pour votre santé et votre moral et votre potager n’aura jamais été aussi beau.

 

 

* Ergonomie : science de l’adaptation du travail à l’homme, qui porte sur l’amélioration des postes et de l’ambiance du travail, sur la diminution de la fatigue physique et nerveuse, sur l’enrichissement des tâches…